Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • worst-case
 • cleanout
 • flauschfisch
 • Ruda-Shuty
 • muminekk
 • ompalompa
 • blur0
 • dyermaker
 • mademoiselle-peur
 • koszmarek
 • Miyamoto
 • gnrmind
 • Qualinestii
 • miau-x3
 • beinthe
 • bluestar
 • cuilwarthien666
 • SinlessSatanist
 • zprycaz
 • hazelnutsgirl
 • BLUEtwo
 • goracekakao
 • must-have-this
 • unitedsoupsfashion
 • meowl
 • kittypiksi
 • hushhush
 • pessimist-life
 • owieczkini
 • chocolatecandle
 • Gildiliru
 • californiacation
 • szaaatan
 • too-small
 • 9agucha
 • vius
 • Vichy
 • strasznik
 • evannamalina
 • annawanna
 • Peggy33
 • lithiumowa
 • agatoni
 • tress
 • malinowykisiel
 • thirdapril
 • carrioncrow
 • girlsnightout
 • kentoquer
 • stockholmsyndrome
 • black92
 • yasuo
 • karmazynowykruk
 • FreXxX
 • arwghh
 • dunkellicht
 • justified
 • 504gatewaytime-out
 • kurowitch
 • cienieminione
 • Adonis
 • henryk
 • absolutelyfuckingnot
 • jaaga95
 • blizzers
 • palesoap
 • sex-food-and-rock-n-roll
 • kitana
 • kitake
 • nijajaja
 • coldways
 • smutnomi
 • werhamster
 • prudery
 • guyver
 • myu
 • michaelle64
 • dyzio2211
 • qvHurricane
 • theworldofmei
 • newiscoming
 • Lampartele
 • gemma
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

Ci, którzy najbardziej chcą, najgłośniej milczą
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
Całuj mnie więc, bym nigdy już
nie musiał lękać się.
Gdy słońce zgaśnie,
odnajdę Cię gdzieś.
Na pokuszenie prowadź mnie więc,
odkryj swe ramiona, bym poddał(a) się.
— Abraxas - "Pokuszenie"
Reposted byEhem Ehem
Reposted byEhem Ehem
Reposted bynataa nataa
2224 07a0 500
Reposted frominaf inaf viamyszkaminnie myszkaminnie
7340 5dea 500
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
…Zadanie terapeuty polega na tym, by pomóc pacjentowi zobaczyć jak sam wyrządza sobie krzywdę. Wtedy pacjent będzie mógł to cierpienie zakończyć.Aby to osiągnąć, musimy najpierw zrozumieć co jest przyczyną cierpienia. Odpowiedzi na to ważkie pytanie ludzie poszukiwali od zawsze, począwszy od Buddy tysiące lat temu, aż po dzisiejszych neurobiologów. Terapeuci poznawczy mówią, że cierpimy przez nieprzystosowawcze procesy poznawcze. Terapeuci zorientowani na emocje - że przez uczucia, których unikamy. Psychoanalitycy - że z powodu nierozwiązanych konfliktów i reakcji przeniesieniowych w relacjach z ludźmi. Specjaliści od pracy z ciałem twierdzą, że przyczyną cierpienia jest zamrożenie w organizmie tendencji do przystosowawczego działania. Terapeuci behawioralni - że cierpimy z powodu wszelkich nieprzystosowawczych zachowań. Praktykujący terapię opartą na uważności uważają, że cierpimy, bo nie jesteśmy w stanie z pełną uwagą doświadczać bieżącej chwili. A co na to Budda? On twierdził, że cierpimy, ponieważ opieramy się rzeczywistości.
— Jon Frederickson, Współtworzenie zmiany
9001 038a 500

steampunktendencies:

Installed in the year 1410, this 600 year old clock in the city of Prague is the World’s oldest astronomical clock still in operation.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl