Tumblelog by Soup.io
 • Ruda-Shuty
 • muminekk
 • ompalompa
 • blur0
 • dyermaker
 • mademoiselle-peur
 • koszmarek
 • Miyamoto
 • gnrmind
 • Qualinestii
 • miau-x3
 • beinthe
 • bluestar
 • cuilwarthien666
 • SinlessSatanist
 • zprycaz
 • hazelnutsgirl
 • BLUEtwo
 • goracekakao
 • must-have-this
 • unitedsoupsfashion
 • meowl
 • kittypiksi
 • hushhush
 • pessimist-life
 • owieczkini
 • chocolatecandle
 • Gildiliru
 • californiacation
 • szaaatan
 • too-small
 • 9agucha
 • vius
 • Vichy
 • strasznik
 • evannamalina
 • annawanna
 • Peggy33
 • lithiumowa
 • agatoni
 • tress
 • malinowykisiel
 • thirdapril
 • carrioncrow
 • girlsnightout
 • kentoquer
 • stockholmsyndrome
 • black92
 • yasuo
 • karmazynowykruk
 • FreXxX
 • arwghh
 • dunkellicht
 • justified
 • 504gatewaytime-out
 • kurowitch
 • cienieminione
 • Adonis
 • henryk
 • absolutelyfuckingnot
 • jaaga95
 • blizzers
 • palesoap
 • sex-food-and-rock-n-roll
 • kitana
 • kitake
 • nijajaja
 • coldways
 • smutnomi
 • werhamster
 • prudery
 • guyver
 • myu
 • michaelle64
 • dyzio2211
 • qvHurricane
 • theworldofmei
 • newiscoming
 • Lampartele
 • gemma
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

Nie analizuj, nie wymyślaj, nie układaj scenariuszy w swojej zapracowanej głowie, żyj chwilą, bądź tu i teraz, a przede wszystkim przestań się bać. Zasługujesz na to, żeby w końcu zacząć żyć.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacorvax corvax
Jeśli czegoś nie umiesz, to pierwszy krok do tego, by być w tym najlepszym.
— Pora na przygodę
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacorvax corvax
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsfeter sfeter viajakubzulczyk jakubzulczyk
5263 65f1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahornypigeon hornypigeon
5209 7280
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaunknown6 unknown6
2484 0ed8

laughhard:

So gangsta IT hurts.

Reposted fromtron tron viaserenite serenite


Faroe Islands by Fabio Zingg
3334 9840
Reposted fromzciach zciach viaNayu Nayu
7850 a74c 500

upknorth:

We don’t get homesick, we get campsick.


#getoutdoors #upknorth
Ideal off-road, rooftop setup. Stunning shot by @tifforelie (at Shiprock, New Mexico)

Reposted fromAmericanlover Americanlover viakalina21 kalina21
8222 b5d9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8247 2d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8515 f5bc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5061 710d

Vincenzo Balocchi - Love in Florence, 1940s.

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawithout without
6034 e6ab
Reposted fromewaryst ewaryst vianiklash niklash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl